Prednison: een paardenmiddel?

Prednison is een medicijn dat door dierenartsen regelmatig wordt voorgeschreven. Het is beroemd om zijn effectiviteit, berucht vanwege de bijwerkingen en vaak onderwerp van discussie

Prednison behoort tot een groep van stoffen die corticosteroïden genoemd worden. Andere corticosteroïden zijn bijvoorbeeld dexamethason en triamcinolon. Het zijn synthetische varianten van het natuurlijke corticosteroïd cortisol, dat in de bijnieren gemaakt wordt.

Bij welke aandoeningen wordt prednison gebruikt?

Omdat prednison een sterke ontstekingsremmer is, wordt het regelmatig ingezet om ontsteking te bestrijden. Oorzalven bijvoorbeeld, die gebruikt worden bij ontsteking van de uitwendige gehoorgang, bevatten meestal ook een kleine hoeveelheid prednison of triamcinolon.
Prednison wordt ook vaak gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken. Dit kan nodig zijn bij diverse auto-immuunziekten. Voorbeelden zijn chronische bronchitis, gewrichtsontsteking, hersenvliesontsteking, bepaalde oogontstekingen en AIHA, een ziekte waarbij het immuunsysteem de rode bloedcellen beschadigt.

Hoe wordt prednison gebruikt? Prednison (1 van 1)

Prednison kan plaatselijk gebruikt worden in een zalf of een spray. Denk daarbij aan oorzalven, oogdruppels en cr├Ęmes voor toepassing op de huid. Prednison kan ook ingenomen worden, meestal in de vorm van tabletten. Tenslotte kan de prednison per injectie worden toegediend.

Wat zijn de bijwerkingen?

De meest in het oog springende bijwerking van prednison is veel drinken en plassen. Verder worden nogal wat dieren erg vraatzuchtig. Met name honden gaan onder invloed van prednison soms veel hijgen.

Bij dieren die langere tijd met prednison of een ander corticosteroïd behandeld worden kunnen vachtveranderingen optreden in de vorm van dunne beharing, kale plekken en soms pigmentvlekken. Iets anders wat op termijn nogal eens gezien wordt is een hangbuik. Verder zijn dieren die behandeld worden met prednison gevoeliger voor infecties, en ontstaat soms suikerziekte. Bij teven kan het optreden van de loopsheid stoppen.

Of er bijwerkingen optreden, wanneer dat gebeurt en hoe ernstig deze zijn is sterk afhankelijk van de dosering. Dierenartsen zullen voor dieren die langdurig met prednison behandeld moeten worden daarom altijd de laagste dosering opzoeken. En als het mogelijk is dan wordt de prednison niet dagelijks, maar bijvoorbeeld 1 maal per 48 uur gegeven.

Prednison is een waardevol medicijn!

Prednison heeft bij sommigen een slechte naam. Het zou een ÔÇśpaardenmiddelÔÇÖ zijn dat alleen maar de symptomen bestrijdt, zonder iets te doen aan de oorzaak van de ziekte. Maar deze slechte naam is niet terecht. Prednison is een medicijn dat bij diverse aandoeningen van grote waarde is. Er zijn zelfs ziektes die zonder prednison helemaal niet behandeld zouden kunnen worden. Denk daarbij aan de lange lijst met auto-immuunziekten bij mensen en dieren. Vanwege de bijwerkingen zal de dierenarts altijd een zorgvuldige afweging maken en de laagste dosering opzoeken die nog voldoende effect heeft.

Prednison als middel tegen jeuk

Prednison wordt vaak ingezet om jeuk bij honden en katten te bestrijden. En soms is prednison helaas het enige dat werkt en wordt het voorgeschreven, ondanks de bijwerkingen. De wetenschap heeft echter niet stilgestaan en gelukkig is dit tegenwoordig niet zo vaak meer nodig als vroeger. Moderne geneesmiddelen als Apoquel® en Atopica® maken dat we steeds  minder vaak onze toevlucht hoeven te zoeken nemen tot prednison en aanverwante middelen.

 

 

Delen via: Share on facebook
Facebook
0